Meni
Pratite nas
VRH
Image Alt

Crna Gora

Iako je Crna Gora površinski mala zemlja (13.800 km2), karakterišu je pejzaži istinske ljepote, vjerno opisani sloganom “Wild Beauty”, i raznolikosti koje se teško mogu nadmašiti: visoke planine i duboki kanjoni, široke ravnice, brze rijeke, Skadarsko jezero i slikovita obala smjenjuju jedni druge. Vegetacija je bogata vrstama, zavisno od nadmorske visine. Kulturološki, pojedina područja karakteriše spoj tri kulturna nasljeđa. Crna Gora kao turistička destinacija može se podijeliti na šest klastera, koji se međusobno razlikuju po karakteristikama predjela i kultura:

  • Strma, stjenovita obala od Luštice do Ulcinja, sa brojnim plažama predstavlja centar turizma i primarnu destinaciju za turiste koji dolaze u Crnu Goru. 
  • Ulcinj, sa najdužom pješčanom plažom južnog Jadrana, Adom Bojanom i Valdanosom, kao i bogatom istorijom, predstavlja veliki razvojni potencijal crnogorske turističke privrede. 
  • Bokokotorski zaliv, okružen planinama i jedinstven po svom istorijskom značaju i kulturnom nasljeđu, jedinstven je na Mediteranu.
  • Prijestonica Cetinje i Skadarsko jezero, sa istorijskim značajem, kao i raznolikošću flore i faune, od velike su važnosti za razvoj turizma. 
  • Planinski predjeli Durmitora i Sinjajevine sa kanjonom Tare i Nacionalnim parkom, predstavljaju izazov za turiste i u zimskom i u ljetnjem periodu. 
  • Planinski predjeli Bjelasice, Komova i Prokletija sa dva nacionalna parka, planinskim i vjerskim turizmom, predstavljaju kako prirodno, tako i kulturno bogatstvo.

Primorje i planine, zbog međusobne blizine, doživljavaju se kao cjelina, što se može okarakterisati kao glavna komparativna prednost Crne Gore u bogatoj turističkoj ponudi među konkurencijom na ovom tržištu. Uz sve druge prednosti, klima čini jedan od odlučujućih preduslova za uspješni razvoj turizma. Crna Gora ima prijatnu ljetnju klimu, sličnu onoj na Sardiniji, Azurnoj obali ili Majorki, i predstavlja idealnu osnovu za kupališni i ljetnji turizam. Zimu karakterišu velike padavine na primorju, dok na planinama postoje uslovi za sve vrste zimskih sportova. Najbolje uslove za zimski turizam nude Durmitor i Bjelasica, ali i Prokletije, gdje postoje sigurni uslovi za snijeg na visini 1.650/1.750 m tokom najmanje 80–90 dana. Opština Budva sa Bečićima, trenutno kvalitativno i kvantitativno predstavlja najznačajniji turistički centar na primorju.

Nju slijede Bar i Herceg Novi. Prema projekcijama Ministarstva održivog razvoja i turizma, Tivat, sa poluostrvom Luštice i marinom „Porto Montenegro“ i Ulcinj će, zbog svojih potencijala na Velikoj plaži, Adi Bojani i u zalivu Valdanos, do 2020. doživjeti ubrzani razvoj i nametnuti se kao primarne destinacije. Zahvaljujući, prije svega, svojim prirodnim ljepotama i povoljnim geografskim i drugim klimatskim uslovima, ali i politici koju na ovom polju sprovode nadležni organi, kao i naporima i dostignućima samih pružalaca turističkih usluga, Crna Gora se u relativno kratkom vremenu dokazala u odnosu na konkurentske destinacije u Sredozemlju, dostigla međunarodni nivo kvaliteta usluga, pa i premašila očekivanja kada je riječ o valorizaciji i zaštiti prirodnog bogatstva, održivosti i inovacijama.

You don't have permission to register